Thank you for visiting the VAN DER WAL website in South Africa. This website is all about the genealogical research of the VAN DER WAL family name, history and roots in Southern Africa.The purpose of this website is to gather information and family history for genealogical research. The information is in a database and updated regularly.

Welkom op die VAN DER WAL Webwerf. Die doel van hierdie webwerf is om die VAN DER WAL familienaam en geskiedenis na te vors en om inligting in te samel vir genealogiese navorsing. Die inligting word in 'n databasis geplaas en word gereeld opgedateer.

Home History Contact Us

History

Die Hollandse familienaam VAN DER WAL word geklassifiseer as die woonplek van oorsprong. Woonplek van oorsprong familie name het hulle oorsprong uit die omgewing waarvan hulle afkomstig is, of die naam van die dorp of dorpsgebied.

Sover as wat vasgestel kan word, is die naam VAN DER WAL gebaseer op die Hollandse woord "wal", wat voortspruit uit 'n dyk of 'n wal van wat deel uitmaak van 'n oewer, gekombineer met die sinsdeel "van der" wat beteken "vanaf".

Die oorspronklike naam draer van die van se woonplek moes op 'n dyk of wal langs die oewer gewees het. Een teorie is dat die persoon of familie by die stadswal van 'n sekere dorp gewoon het. Een van die vroegste verwysings na die van is 'n ene DIRK VAN DER WAL, wat gebore was in 1650 te Buren in die provinsie Gelderland.

Ook van die eerste verwysings is Aert van der Wal, wat gedoop was op 9 Januarie 1661 in Goudriaan, Suid-Holland. Van die eerste huweliks bevestiging wat aangeteken was, was tussen Michiel van der Wal en Tjeerdje Wierds op November 1731 in Leeuwarden, Friesland.

Alhoewel navorsing nog steeds voortduur, mag die familienaam selfs nog vroeër iewers gedokumenteer wees.

Vroeër stads rekords in Belgium en Holland wys uitdruklik dat die gebruik van oorerflike vaste familiename in goedgevestigte metropolitaanse gebiede in beide lande gedurende die dertiende eeu al in gebruik was.

Dit is interessant om te verneem dat vasgestelde familiename in die buitewyke van die lae lande eers in gebruik gekom in die vroeë negentiende eeu.